Cercar neologisme:

Inici

BOBNEO és una base de dades de neologismes lexicogràfics, és a dir, de paraules noves documentades en l’ús social (premsa d’àmplia difusió, revistes de temes generals, textos radiofònics i audiovisuals, textos de xarxes socials, etc.) i que no estan repertoriades en el corpus lexicogràfic d’exclusió (per al català, el Diccionari de la llengua catalana - DIEC2 i, per al castellà, el Diccionario de la lengua española - DLE).

Les dades de BOBNEO descriuen l’ús i mostren explícitament la font i la data del document d’on s’ha extret cada neologisme, sense valorar-ne la correcció ni la necessitat.

BOBNEO conté els neologismes recollits des de l’any 1989, any en què es va posar en marxa l’Observatori de Neologia, i s’actualitza constantment amb la feina de detecció de neologismes que fan els observatoris de neologia en llengua catalana i castellana.

Per al català, hi aporten dades l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (Grup Iulaterm) i els grups de neologia de la xarxa NEOXOC de les universitats següents: Universitat d'Alacant, Universitat d'Andorra, Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat de Perpinyà i Universitat Rovira i Virgili. 

Per al castellà, hi aporten dades l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (Grup Iulaterm) i la resta d’observatoris de les xarxes Antenas Neológicas i NEOROC. Formen part d’Antenas Neológicas: grup PROLEX de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina), grup TERMUDEC de la Universidad de Concepción (Chile), grup Neovalpo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), grup CITERM de la Universidad Autónoma de Manizales (Colombia) i els grups de neologia del Colegio de México i de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Perú). I formen part de NEOROC: NeoUA de la Universidad de Alicante, NeoUCA de la Universidad de Cádiz, NeoUMA de la Universidad de Málaga, NeoUMU de la Universidad de Murcia, NeoUSAL de la Universidad de Salamanca i NeoUV de la Universidad de Valencia.

L’any 2022, després de 33 anys de feina ininterrompuda, els observatoris de neologia han començat a treballar amb un protocol de buidatge actualitzat. Per això, és possible que durant el període de transició hi hagi inconsistències en l’etiquetatge d’alguns resultats.

Els dubtes i comentaris es poden enviar a: observatori.neologia@upf.edu.

Com citar-lo
Observatori de Neologia (1989- ). Banc de dades dels observatoris de neologia (BOBNEO). En línia a . Data de consulta: dd/mm/aaaa.

ISSN: 2938-5121